Job coaching

Roberts & Faassen Consultancy biedt u optimale job coaching met als doel uw baan preventief of curatief te behouden. Job coaching maakt deel uit van 1e spoor-, WGA- of Wajong re-integratie. In dit traject onderdeel wordt de plaatsing begeleid door een job coach of zullen werknemers begeleid worden bij het behouden van hun baan.

Uw job coach

Een job coachtraject bestaat uit een diagnose, herstel coaching en job coaching. Dit laatste onderdeel richt zich op de periode na de (her)plaatsing van een werknemer:

  • De coach blijft het traject volgen in de vorm van enkele evaluatiegesprekken. Zo wordt de stand van zaken bewaakt.
  • Indien nodig wordt actie ondernomen om het dienstverband te continueren.
  • Wanneer er sprake is van stabiliteit in de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer, wordt het coachingtraject in principe afgesloten.