Beroepskeuze en loopbaan onderzoek

Gedurende de intake-, onderzoeks- en begeleidingsfase van een traject maken we gebruik van het LDC instrumentarium. Dit biedt de mogelijkheden tot het uitvoeren van vele onderzoeken en testen die bijdragen tot het verkrijgen van een realistisch competentieprofiel, een haalbaar perspectiefplan en een persoonlijk zoekprofiel. De kandidaten worden zelf inhoudelijk verantwoordelijk voor de totstandkoming van deze resultaten en zullen gedurende dit proces intensief worden (be)geleid door de professional van Roberts & Faassen.

Het LDC instrument is Web-based en gekoppeld aan de belangrijkste landelijke vacaturebanken, waardoor er dagelijks de meest actuele vacatures op elk uitvoeringsniveau beschikbaar zijn. Deze vacatures zijn zowel landelijk, regionaal als lokaal te selecteren.

Een beroepskeuze- en competentieonderzoek biedt uitkomst als u een uitkering ontvangt, er ontslag dreigt of door beperkingen het huidige werk niet meer haalbaar is. Ook kan het zijn dat er onvoldoende kansen liggen in het oude beroep of dat het huidige beroep te veel of te weinig uitdaging biedt. Ten slotte zijn er werkzoekenden die door werkloosheid of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid het zicht op de mogelijkheden zijn kwijtgeraakt.

De stap naar het inzetten van een beroepskeuze- en competentieonderzoek kan zowel door gemeenten, werkgevers als werknemers worden gezet. Het doel is zicht te krijgen op passende en haalbare beroepen die als nieuwe start of als alternatief kunnen dienen voor het huidige dienstverband. Dat beroepskeuzeadvies moet wel aansluiten bij de mogelijkheden op de (regionale) arbeidsmarkt. Daarin ligt nu juist de kracht van onze beroepskeuzeadviseurs.

Door middel van het onderzoek krijgt u meer zicht op die beroepen waarin u kansrijk kunt zijn of worden. In het door ons gegeven advies wordt duidelijk rekening gehouden met uw mogelijkheden op de huidige regionale arbeidsmarkt. Er wordt daarom veel aandacht besteed aan de ‘vertaling’ van de gegevens naar kansrijke beroeps- en/of scholingsmogelijkheden.

Het onderzoek bestaat uit een aantal bijeenkomsten en of gesprekken met een van onze loopbaanadviseurs. Het resultaat ontstaat middels de door de kandidaat uitgevoerde opdrachten, ingevulde testen of vragenlijsten. De testen kunnen allemaal thuis op een eigen computer worden gemaakt. Ieder onderzoek wordt afgesloten met een uitgebreide rapportage waarin de conclusies worden verwoord en waarin een concreet advies wordt gegeven.