Medisch arbeidsdeskundig onderzoek

Medisch-arbeidsdeskundig onderzoek

Bestandsanalyse:

Arbeidparticipatie staat voorop in onze maatschappij. Gemeenten willen vanuit schadelastbeperking en vanuit “goed werkgeverschap” een goed en objectief beeld hebben van hun populatie uitkeringsgerechtigden/ werkzoekenden.
Na een bestandsanalyse krijgt de gemeente een helder en objectief beeld van de bemiddelbaarheid van hun werkzoekenden-bestand.
Met de uitkomst van de bestandsanalyse kan de gemeente hun populatie gericht sturen richting arbeidsmarkt.
Hierdoor kunnen uitkeringskosten worden bespaard.

Roberts & Faassen onsultancy heeft al voor diverse gemeenten bestandsanalyses uitgevoerd (zie onze “referenties”) .

Medische beperkingen

Medische beperkingen spelen een forse negatieve rol tijdens bemiddeling naar arbeid. Vaak is het onduidelijk of cliënten daadwerkelijk medische beperkingen hebben of dat ze slechts medische beperkingen claimen. Als gemeente wil je dit geobjectiveerd hebben.

Roberts & Faassen kan al in het begin van de bestandsanalyse een arts en arbeidsdeskundige inzetten voor de werkzoekenden die medische beperkingen claimen, waardoor ze niet beschikbaar zouden zijn voor werk. De arts stelt op basis van dossierstudie, gesprekken en eventueel opgevraagde medische informatie een Functionele Mogelijkheden Lijst op.
Hierbij wordt de cliënt op 72 aspecten beoordeeld en wordt een duidelijke belastbaarheid van cliënt weergegeven. Vervolgens doet de arbeidsdeskundige een onderzoek op basis van dossierstudie, overleg met de arts en gesprek met de cliënt. In dit onderzoek worden zaken gewogen als:

• Belastbaarheid.
• Opleiding.
• Arbeidservaring.
• Vaardigheden.
• Mobiliteit.
• Schulden/wonen/verslaving.
• Sollicitatievaardigheden.

Na het medisch-arbeidsdeskundig onderzoek heeft u antwoord op de volgende vragen:

1. Is cliënt bemiddelbaar naar betaald werk?
2. Aan welke re-integratie-activiteiten kan cliënt deelnemen; rekening houdende met de medische beperkingen?
3. Wat zijn voorbeelden van passende functies?
4. Is cliënt aan te merken als arbeidsbelemmerde?
5. Is cliënt geïndiceerd voor de no-risk-polis en premiekorting?
6. Welke aandachtspunten zijn er voor de trajectbegeleiding?