Getuigschrift Gemeente Lochem

Hiermee verklaart ondergetekende, dat de medewerkers van Roberts & Faassen Consultancy in 2008,2009 en 2010 bij onze gemeente werkzaamheden hebben verricht als doelmatigheidsconsulenten WWB.

Deze¬†medewerkers waren betrouwbaar en zeer waardevol.Zij verrichtten hun werkzaamheden met veel enthousiasme en tot onze grote tevredenheid. De contacten die ze hadden met collega’s en klanten werden als bijzonder plezierig ervaren. De werkresultaten die zij behaalden voldeden volledig aan onze verwachtingen.

Lochem, 1 februari 2010

A.W.M. Sesink, hoofd afdeling Publiekscontacten gemeente Lochem.