John Ermers Teammanager Sociale Zaken

De medewerkers van R&F zijn sterk betrokken
bij de opdracht en de opdrachtgever.’

Roberts & Faassen biedt behalve coaching ook ondersteuning op de werkvloer. Zo zijn twee medewerkers sinds juli 2010 gedetacheerd bij het Cluster Arbeid & Schuldhulpverlening, Afdeling Sociale Zaken van de Gemeente Uden. Ze houden zich bezig met 55 plussers, niet-uitkeringsgerechtigden (Nuggers) en gedeeltelijk arbeidsongeschikten.

Deze laatste doelgroep staat ver van de arbeidsmarkt. Cliënten uit deze groep zijn ook vaak teleurgesteld vanwege eerdere mislukte trajecten. Bovendien hebben ze meestal weinig inzicht en vertrouwen in eigen kunnen. Om deze redenen vraagt deze groep specifieke kennis, ervaring en vaardigheden van de begeleiders. Het vertrouwen dient gewonnen te worden en er moet een goed en compleet beeld verkregen worden van kansen en beperkingen om succes te borgen. De medewerkers van Roberts & Faassen zijn hier sterk in.

Kenmerken: goed netwerken, integrale sluitende aanpak, innovatieve plannen, proactief, omgevingsbewust, zowel klant- als resultaatgericht en met oog voor een goede prijs-kwaliteitverhouding.

‘Je moet het vertrouwen van deze cliënten winnen en ze leren om in zichzelf te geloven’, zegt teamleider John Ermers. ‘De medewerkers van Roberts & Faassen doen dat op een heel betrokken en toch zakelijke wijze, altijd gericht op het bereiken van de best mogelijk prijs-kwaliteitverhouding.’

‘De mensen van Roberts & Faassen zijn professionele vaklieden met wie heel goede zakelijke afspraken te maken zijn. Ze hebben oog voor hun plek binnen de organisatie van de opdrachtgever en gevoel voor de juiste verhoudingen. Enerzijds respect en begrip voor cliënten, medewerkers en leiding, anderzijds durf om met nieuwe bruikbare ideeën en suggesties te komen.’

‘De medewerkers van Roberts & Faassen zijn sterk betrokken bij de opdracht en de opdrachtgever. Het zijn fijne collega’s met wie je heel goed een resultaatverplichting kunt aangaan. Ze hebben brede ervaring en veel kennis, doordat ze op diverse plaatsen in de keuken hebben kunnen kijken. Dat biedt grote voordelen.’

‘Ze zijn voor een periode van bijna vier jaar ingezet op meerdere ESF-projecten van de gemeente Uden. Dergelijk projecten vragen om nauwgezette administratieve verantwoording en dossiervorming. De mensen van Roberts & Faassen geven hier op indrukwekkende wijze invulling aan via hun zorgvuldige aanpak, alertheid, betrokkenheid en grote besef van verantwoordelijkheid.’