Praktijkcentrum Uden

Persbericht Brabants Dagblad

Uden, 8 november 2012

Praktijkcentrum: vernieuwende manier om mensen aan werk te helpen.

Werkbezoek College B&W aan het Praktijkcentrum Uden 

Het voltallige college van B&W brengt dinsdag 13 november een bezoek aan het Praktijkcentrum Uden. Het Praktijkcentrum Uden is een vernieuwend project van de gemeente Uden waarbij mensen met een bijstandsuitkering en een afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk worden begeleid. Kenmerkend voor deze aanpak is de intensieve samenwerking tussen de gemeente en lokale werkgevers. Momenteel participeren werkgevers Chain Logistics en BrabantZorg al in het Praktijkcentrum Uden.

Bij BrabantZorg en Chain Logistics doen de deelnemers in een beschermde werkomgeving kennis, competenties en vaardigheden op onder begeleiding van coaches. Naast het leren van beroepsvaardigheden wordt er ook gewerkt aan motivatie, houding, gedrag en het opbouwen van een werkritme. Cliënten nemen voor maximaal 32 uur per week deel aan het project. Afhankelijk van de persoonlijke situatie is het traject dat mensen afleggen gericht op sociale activering, arbeidsactivering en/of arbeidsbemiddeling. Deze kunnen naadloos in elkaar overgaan. Maatwerk is het uitgangspunt. Daar waar nodig wordt extra dienstverlening zoals schuldhulpverlening en maatschappelijke ondersteuning geboden.

Gemeente voert regie

Binnen het Praktijkcentrum Uden verzorgt het re-integratiebedrijf Picos de begeleiding, coaching, bemiddeling en trainingen. Arbeidsconsulenten van de gemeente Uden zijn zeer nauw betrokken bij dit project. Zij voeren de regie en worden actief ingezet bij jobhunting op de lokale en regionale arbeidsmarkt.

Resultaat

Het Praktijkcentrum Uden is op 14 maart 2011 van start gegaan. Van de 43 deelnemers, die bemiddeld zijn naar werk, is uiteindelijk 77% geplaatst op duurzaam werk. Momenteel worden nog 26 deelnemers begeleid binnen het Praktijkcentrum Uden.

Klik hier om het originele persbericht te lezen