Visie & Missie

Onze kijk op werk (visie)

Dienstverleners in het werkveld van arbeid en verzuim hebben alleen bestaansrecht wanneer zij kwalitatieve, resultaatgerichte diensten leveren, uitgevoerd door hoogwaardig, betrokken en enthousiast personeel. Alleen door snel in te spelen op de actuele arbeidsmarktsituatie middels het leveren van maatwerk en innovatieve producten, kunnen klanten geworven en behouden worden. Er is voor iedereen een passende baan te vinden, beperking of niet. Als je maar gemotiveerd bent en weet waar je kracht ligt. Het is de kunst om te investeren in wat wél kan, in plaats van je te verliezen in wat niet mogelijk is. Deze zoektocht verloopt voor ieder mens anders. In dat persoonlijke proces wil R & F investeren.

Dat doen we vanuit de volgende overtuigingen (missie)

Werken is leren

Arbeid is een manier om een zinvol en onafhankelijk bestaan op te bouwen. R & F ziet arbeid als vorm van therapie. Als je aan het werk bent, worden je mogelijkheden en belemmeringen immers zichtbaar. Het zijn ideale momenten voor coaching en interventies, waardoor ruimte ontstaat voor verandering. Zo doe je werkervaring op en werk je tegelijkertijd aan je persoonlijke ontwikkeling.

Alles bekijken

Om een duurzaam succes voor onze doelgroepen te behalen, moeten we ook kijken naar andere aspecten van hun leven, want die kunnen van grote invloed zijn. Daarom werken we binnen R en F met een multidisciplinair team, waarin een re-integratiecoach, arbeidsbemiddelaar, loopbaancoach, psycholoog, maatschappelijk werker en een job coach samenwerken.

Ieder mens is uniek

Re-integratie is per definitie maatwerk. In ons werk richten wij ons dus op ieders individuele mogelijkheden, daar stemmen we onze inzet op af.

Benut de kracht van de regio

Onze arbeidsbemiddelaars benaderen regionale werkgevers voor samenwerking in allerlei vakgebieden. We definiëren regio specifieke uitstroomprofielen, van waaruit we onze cliënten begeleiden bij het ontwikkelen van vaardigheden en competenties.