Werkgevers

Iedere werkgever krijgt wel eens te maken met een zieke werknemer en moet dan voldoen aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP).

Het niet voldoen aan de verplichtingen van de WVP brengt voor u als werkgever aanzienlijke financiële consequenties met zich mee; u krijgt door het UWV een loonsanctie opgelegd en u moet nóg een extra jaar loon doorbetalen aan uw zieke werknemer.
Alleen al op basis van het minimumloon bedraagt die loonsanctie ca. € 20.000. Inclusief werkgeverslasten wordt dat bedrag al gauw € 25.000 tot € 30.000.
Indien u meer betaalt dan het Wettelijk Minimumloon wordt uw schadelast alleen nog maar groter. Om dergelijke situaties te voorkomen kunt u zich laten ondersteunen door Roberts & Faassen.

Onze arbeidsdeskundige heeft de expertise om te beoordelen:

1. Of een zieke werknemer met de medische beperkingen nog het eigen werk bij de eigen werkgever kan verrichten,
2. Of het eigen werk kan worden aangepast zodat de zieke werknemer tóch nog het eigen werk kan doen,
3. Of een zieke werknemer met de medische beperkingen nog ander passend werk bij de eigen werkgever kan doen,
4. Of een zieke werknemer met de medische beperkingen nog ander passend werk bij een andere werkgever kan doen.

Wat levert Roberts & Faassen U op ? 

1. Bevordert de re-integratie en beperkt daardoor de schadelast voor u als werkgever. 
2. Een arbeidskundig onderzoeksrapport (voor uw re-integratieverslag) m.b.t. de re-integratie. Het arbeidsdeskundig onderzoek wordt door het UWV gezien als een inspanning van de   werkgever om tot re-integratie te komen.
3. Helpt werkgevers om te voldoen aan de verplichtingen in het kader van de WVP.
4. Levert onderzoeken en rapporten aan zoals het UWV dat verlangt! Zo voorkomt u een loonsanctie (een volledig jaarsalaris).

Onze arbeidsdeskundige is werkzaam voor zowel de private markt (bedrijven) als de publieke markt (UWV en gemeenten). Door deze combinatie kan onze arbeidsdeskundige werkgevers adequaat adviseren; hij weet immers precies door welke bril het UWV kijkt naar óf u als werkgever voldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. 

BELANGRIJK !

Het UWV toetst achteraf uw re-integratieverslag (na 91 weken ziekte) of u voldoende re-integratie-inspanningen hebt verricht om uw zieke werknemer weer te re-integreren. Hebt u tot dat moment onvoldoende inspanningen verricht, dan kunt u dat niet meer corrigeren en legt het UWV u onherroepelijk een loonsanctie op.
Roberts & Faassen toetst al rond de 52e week uw re-integratie-inspanningen. Wij kunnen op dat moment nog tijdig bijsturen en repareren en zo voorkomt u als werkgever een loonsanctie.

VOORDELEN

• Gunstig tarief.
• Uw besparing bedraagt al gauw enkele tienduizenden euro’s. Een arbeidsdeskundig onderzoek verdient zich daardoor ongeveer 30 keer terug.
• Bekend met regels en richtlijnen van UWV (wij toetsen ruim op tijd uw re-integratie- inspanningen en kunnen tijdig bijsturen en repareren).
• Snel (direct beschikbaar).

WANNEER  Arbeidskundig Advies ?

• U wilt er zeker van zijn dat u géén loonsanctie van het UWV krijgt opgelegd.
• U wilt een werkplekonderzoek laten uitvoeren voor een zieke werknemer.
• Een werknemer dreigt uit te vallen en u wil een preventief werkplekonderzoek laten verrichten.
• U wilt laten toetsen of u voldoende re-integratie-inspanningen hebt verricht.
• U wilt laten toetsen of uw zieke werknemer weer geschikt is voor het eigen werk.
• U weet niet precies welke re-integratie-inspanningen u moet verrichten en wat u moet vastleggen in het verzuimdossier.